Forretningsidé

Skreddersydde kvalitetsvifter for industrien og varme gasser.

Elektrofläkt bygger sin strategi rundt fire kjerneverdier som danner det strategiske grunnlaget for bedriften.

LOKALT: Å være lokale innebærer å etablere troverdighet i møte med mennesker. Å være lokal betyr også å skape tilhørighet for kunder i den globale verden uten grenser, å skape en tilhørighet og følelse av å høre hjemme. Som en lokal bedrift tar vi ansvar for det totale bedriftsmiljøet vårt.

TILGJENGELIGHET: Tilgjengelighet er en forutsetning for den personlige relasjonen. Tilgjengelighet innebærer tilstedeværelse hvor raske svar og avgjørelser er et konkurransefortrinn, ikke et valg du legger til.

PERSONLIG MØTE: Det personlig møtet skal få kundene til å føle seg sett. Vi skal gjennom kunnskapen vår om kunden formidle at vi har oversikt over kundens situasjon og ut ifra dette tilby kunden en helhet. Personlig service betyr også å vise forståelse og empati for kundens unike situasjon.

LØNNSOMHET: Ved å oppnå et overskudd i foretaket, skaper vi stabile selskaper, sikrere jobb og en mulighet til å utvikle oss i en positiv retning.