"ATEX-direktivet – ATmosphere EXplosive"

Radialvifter kan fås i klassene for sone 1, sone 2, sone 3, sone 21 og sone 22.

ATEX – bakgrunn

For utstyr som kan brukes i eksplosive miljøer finnes det et EU-direktiv som definerer de grunnleggende sikkerhetskravene. ATEX-direktivet består av Brukerdirektivet og Produktdirektivet. Direktivets krav har også blitt overført til svenske [JK1] regler og inkluderes i svensk [JK2] lov.

ATEX-direktivet

Det europeiske felleskapsdirektivet 94/9EG (produktdirektivet) og 1999/92/EG (brukerdirektivet), skal garantere fri handel med Ex-utstyr.

  • ATEX-brukerreglene omfatter alle arbeidsgivere som har ansatte som kan bli utsatt for risiko for eksplosjon på grunn av brennbare væsker, gass eller støv. Bestemmelsene gjelder for folk som jobber i utsatte områder.
  • ATEX-produktbestemmelsene omfatter de som håndterer utstyr og beskyttelsessystemer. I noen tilfeller også aktører i markedet, som produsenter, importører, forhandlere, men også de som produserer utstyr til eget bruk.

Ex-områder / Ex-utstyr

Ex-soner kan oppstå i blant annet skogbruk, energiproduksjon, kjemisk industri, maleanlegg samt generelt ved produksjon, håndtering eller oppbevaring av brannfarlige væsker eller gasser.

Ex-utstyr er maskiner og utstyr som er beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Dette inkluderer også sikkerhets-, kontroll- og reguleringsenheter som kreves for beskyttelsen mot eksplosjon, som også noen ganger kan befinne seg utenfor eksplosjonsfarlige omgivelser.