Sentrifugalvifter / Røykgassvifter / Industrielle vifter

Sentrifugalvifter i rustfritt.

Alle viftene kan fås i et rustfritt materiale eller syrefaste materiale på de delene som berøres av gassen.

bild_7_400 hmb16_400 flakt_338

Ovenfor ser du noen eksempler på radialvifter og viftehjul i rustfritt materiale.