Sentrifugalvifte / Røykgassvifter / Industrielle vifter

Viftehjul / P Plane / B Buet / S Radial

Vi produserer, reparerer og balanserer viftehjul.

Viftehjul er både statisk og dynamisk balansert i henhold til ISO 1940-1. Du får alltid en balanseringsprotokoll.
Du vil alltid motta en avveiningsprotokoll.

Materialer:
Impeller laget av stål, aluminium, rustfritt eller syrefaste materiale.

Finish:
Ubehandlet, alternativt grunnet eller grunnet med topcoat

Varmebehandling:
På hjulet for varme gasser er utføres det også varmebehandling.

Elektrofläkt produsereret bredt spekter av viftehjul varme gasser og en rekke andre behov.

P-hjul (flate blader)

Brukes til:
Mindre støvholdig luft eller andre gasser

Effektivitet:
Høy effektivitet.

Mal:
Last ned P-hjul
Mal for nav

B-hjul (bøyde blader)

Brukes til:
Transport av ren luft eller andre gasser

Effektivitet:
Høy virkningsgrad, relativt lavt støynivå

Mal:
Last ned B-Hjul Liten
Mal for nav

S-hjul (Radialblader)

Brukes til:
Transport av støv eller annen materialtransport.

Effektivitet:
Lavere effektivitet.

Mal:
Last ned S-Hjul Liten
Mal for nav