Balansering

"Hjertet i virksomheten"

  • Vi balanserer alle løpehjulene som vi leverer på vår stasjonære balanseringsmaskin. Balansering utføres både dynamisk og statisk.
  • Vårt serviceteam vibrasjonsmåler og utfører balanseringen på stedet.
  • Vi balanserer også impeller av andre merker.
  • Vi kan balansere hjul på opp til 2,3 m.