Spesielle viftehjul ved høy slitasje.

chesterliten_200

Chesterton-belegg.

hardowliten_200

Utskiftbare sliteplater i Hardox

specialliten_201

Spesielle viftehjul for ensilasje