Viftehjul mal

Vi produserer, reparerer og balanserer viftehjul

Viftehjul er både statisk og dynamisk balansert i henhold til ISO 1940-1. Du får alltid en balanseringsprotokoll.

Du vil alltid motta en avveiningsprotokoll.